Europees Kaderprogramma - Horizon Europe

Filter items

Europees Kaderprogramma - Horizon Europe

Het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (9KP), dat loopt van 2021-2027, heeft als doel het Europese beleid op het gebied van onderzoek en innovatie beter af te stemmen op de politieke en strategische ambities van de Europese Unie, in het bijzonder de “twin transitie” zoals geformuleerd in Europese beleidsteksten over de “Green Deal” en “Our Digital Future”.

Dankzij dit programma wenst de Europese Commissie een duurzame, rechtvaardige en welvarende toekomst voor de mensen en de planeet te realiseren op basis van Europese waarden. Dit omvat o.a. het aanpakken van klimaatverandering (zo’n 35% van het budget), het bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, en het stimuleren van het concurrentievermogen en groei van de Europese Unie. In het bijzonder dient het programma de wetenschappelijke en technologische basis van de Europese Unie en de Europese Onderzoeksruimte te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid in Europa te stimuleren, en de prioriteiten van de burgers te verwezenlijken en ons sociaal-economisch model en onze waarden in stand te houden.

Het EU budget hiervoor is begroot op 95,5 miljard euro die ter beschikking worden gesteld van  onderzoeksinstellingen, universiteiten, en innoverende particuliere ondernemingen en kleine bedrijven via een aantal subsidieprogramma's. Deze subsidieprogramma's kunnen onderverdeeld worden in drie grote overkoepelende programma's:

  • excellente wetenschap
  • wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen
  • innovatief Europa
  • verbreding van de deelname en versterking van de Europese onderzoeksruimte

Nieuw ten opzichte van het voorgaande programma Horizon 2020 zijn o.a. de O&I-missies, de Europese Innovatieraad en de nieuwe benadering van O&I-partnerschappen.

1 - Excellente wetenschap

Europa heeft een wetenschappelijk potentieel waar verder moet op ingezet worden. Binnen de pijler ' Excellente wetenschap '  wordt op volgende thema’s ingezet:

  • De Europese Onderzoeksraad (ERC) stelt geld beschikbaar voor toponderzoek in Europa.
  • Door middel van beurzen moet opkomend wetenschapstalent een kans krijgen baanbrekend onderzoek te verrichten. Onder andere de Marie Skłodowska-Curie-acties zijn hier een middel voor.
  • De Europese onderzoeksinfrastructuur wordt versterkt.

2 - wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De maatschappelijke uitdagingen binnen Horizon Europe zijn zaken als gezondheid, klimaatverandering, duurzaam transport en mobiliteit, duurzame energie, voedselzekerheid, de toestand van oceanen en waterlopen, een veilige en inclusieve samenleving. Tevens krijgen de digitale agenda, de industrie en ruimte aandacht binnen deze pijler, die ook het merendeel van de partnerschappen omvat.

3 - Innovatief Europa

Deze pijler legt de focus op innovatie en valorisatie maar ondersteunt tevens opkomend en risicovol ondernemerschap, in het bijzonder bij kmo’s.

4 - verbreding van de deelname en versterking van de Europese Onderzoeksruimte

In dit onderdeel wordt vooral gemikt op de verder uitbouw van de Europese Onderzoeksruimte, waarbij bijzondere aandacht gaat naar het bevorderen van een succesvolle deelname in het Horizonprogramme door landen met een minder sterk O&I-profiel.

Analyses

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) maakt (tussentijdse) analyses van de Vlaamse deelname aan de Europese Kaderprogramma. Deze publicaties vindt u hier terug.

Contactpersonen

Bekijk hier de lijst van contactpersonen op Vlaams niveau voor het Europees Kaderprogramma

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Peter Spyns

Afdeling Strategie en Coördinatie
Navorser
0495 25 61 90

Stephanie Agten

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
0495 91 88 62