Vlaamse Regering vernieuwt energie-overeenkomsten met ondernemingen

Filter items
Nieuws
12 juli 2022

De Vlaamse overheid stimuleert al lange tijd ondernemingen om de energie-efficiëntie van hun processen te optimaliseren en zo veel mogelijk energie te besparen. Om nog meer ondernemingen aan te zetten om hieraan aandacht te besteden, gaan enkele nieuwe maatregelen van start.

Nieuwe energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) omwille van voorgaand succes

Eind december 2022 lopen de huidige energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) af die in 2015 werden opgestart. Deze EBO’s zijn een vrijwillige samenwerking tussen de Vlaamse overheid en energie-intensieve ondernemingen met een industriële activiteit, waarbij de deelnemende ondernemingen zich engageren om bijkomende inspanningen te leveren ten opzichte van wat wettelijk verplicht is op het vlak van energie-efficiëntie om zo de energie-efficiëntie van hun onderneming te verhogen.

De energiebeleidsovereenkomsten vormen zo al jaren het speerpunt van het Vlaams industrieel energiebeleid én maakten dat Vlaanderen het enige gewest is van ons land dat de energiebesparingsdoelen halen.

De doelgroep van de EBO’s wordt dan nu ook uitgebreid naar alle energie-intensieve ondernemingen.

Versterkte wetgeving

Om nog meer ondernemingen aan te zetten om energie te besparen, komt er nu ook een specifieke energiewetgeving voor niet energie-intensieve ondernemingen.

Concreet moeten niet energie-intensieve ondernemingen een energieaudit laten opmaken die hen een duidelijk inzicht geeft in de concrete energiebesparende maatregelen die kunnen worden gerealiseerd in de onderneming. De rendabele maatregelen (IRR groter dan 13%) moeten vervolgens verplicht worden uitgevoerd binnen een periode van 4 jaar.

Daarnaast moeten kmo’s met een energiegebruik tussen 5,6 en 13,9 GWh een globale energiebalans opstellen waarin zowel het energiegebruiksprofiel als de energiestromen van de onderneming in kaart worden gebracht. Ook moet deze groep ondernemingen een reeks no-regret maatregelen uitvoeren om de energie-efficiëntie van hun onderneming verder op te drijven.

Nieuwe regeling voor compensatie indirecte emissiekosten

De compensatie voor indirecte emissiekosten compenseert de hoge Europese CO₂-kosten van de elektriciteitsintensieve industrie. Deze regeling zorgt ervoor dat onze bedrijven competitief kunnen blijven op de wereldmarkt en geen concurrentieel nadeel ondervinden met bedrijven buiten de EU die minder klimaatvriendelijk produceren.

De Vlaamse Regering hervormt deze maatregel; minder bedrijven komen in aanmerking en het steunbedrag wordt strikter berekend. Daarnaast zullen bedrijven ook moeten aantonen hoe ze evolueren naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

(Alle verdere info in persbericht hieronder)

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • België stevig op 5de plaats in European Innovation Scoreboard 2022

  26 september 2022

  Jarenlange gezamenlijke inspanningen van kennisinstellingen, bedrijven én overheden lonen: België blijft in 2022 in de kopgroep ‘innovatieleiders’ binnen de EU, op een 5de plaats binnen de Europese Unie, voorafgegaan door Zweden, Finland, Denemarken en Nederland. Dat blijkt uit het net verschenen European Innovation Scoreboard 2022.

 • Europese Commissie presenteert nieuw noodinstrument voor eengemaakte markt

  Europese Commissie presenteert nieuw noodinstrument voor eengemaakte markt

  26 september 2022

  De Europese Commissie heeft een instrument klaar dat in crisissituaties kan ingezet worden om de beschikbaarheid van essentiële goederen en diensten te beschermen. Bij noodsituaties zal de Commissie aan bedrijven kunnen vragen op voorrang te krijgen bij de levering van bepaalde producten.

 • Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en PMV kiest resoluut voor verduurzaming en transparantie

  24 september 2022

  De Vlaamse Regering heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de autonome investeringsmaatschappij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor de komende vijf jaar goedgekeurd. PMV neemt een centrale rol op in het Vlaams economisch overheidsinstrumentarium. Centraal in de nieuwe overeenkomst staat de sterke focus op verduurzaming van het economisch weefsel, de rol van PMV in het kader van de klimaattransitie en op rapportering en transparantie naar de buitenwereld en met name het Vlaams Parlement toe.

 • EU-nieuws deze week | 19 - 23 september 2022

  23 september 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • State of the Union Europees Commissievoorzitter von der Leyen

  'State of the Union' Europees Commissievoorzitter von der Leyen

  19 september 2022

  Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hield vorige week haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. We focussen ons even op een aantal elementen uit de toespraak die voor ons eigen EWI-perspectief van belang zijn.