Europese Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda

Filter items
Nieuws
9 juli 2022
Onderschrift

Op 5 juli 2022 heeft de Commissie een nieuwe Europese innovatieagenda aangenomen om Europa een koppositie te geven in de nieuwe golf van deeptech-innovatie en start-ups. De innovatieagenda zal Europa helpen om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het aanpakken van de meest dringende maatschappelijke uitdagingen, en om deze technologieën op de markt te brengen.

De nieuwe Europese innovatieagenda heeft tot doel Europa tot een toonaangevende speler te maken binnen het mondiale innovatielandschap. Europa moet dé regio worden waar de beste talenten en de beste bedrijven de handen ineenslaan, waar deeptech-innovatie gedijt en waar over het hele continent baanbrekende innovatieve oplossingen worden ontwikkeld die de wereld zullen inspireren.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “We moeten een impuls geven aan onze innovatie-ecosystemen om technologieën te ontwikkelen waarbij de mens centraal staat. Deze nieuwe innovatieagenda bouwt voort op het vele werk dat de afgelopen jaren al is verricht op het gebied van innovatie en zal ons helpen de digitale en de groene transitie in Europa te versnellen. De agenda is stevig verankerd in de digitale, fysische en biologische wereld en zal ons in staat stellen brandende kwesties beter aan te pakken, zoals het doorbreken van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen of het op duurzame wijze veiligstellen van onze voedselvoorziening.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Dankzij de nieuwe Europese innovatieagenda zullen innovatoren, start-ups en scale-ups, met de innovatieve bedrijvigheid waarvoor zij zorgen, wereldleiders op het gebied van innovatie worden. Al ruim een jaar geleden zijn we begonnen de belanghebbenden te raadplegen, zoals toonaangevende spelers binnen de innovatie-ecosystemen, start-ups, de zogenoemde ‘eenhoorns' of ‘witte raven', vrouwelijke oprichters van bedrijven, vrouwen in de durfkapitaalbranche, universiteiten en bedrijven. Samen zullen we van Europa de wereldmogendheid maken wat deeptech-innovatie en start-ups betreft.”

Voortbouwend op de ondernemingsgeest van de Europeanen, onze wetenschappelijke excellentie, de kracht van de eengemaakte markt en onze democratische samenlevingen, zal de nieuwe innovatieagenda met name:

 • zorgen voor een betere toegang tot financiering voor Europese start-ups en scale-ups, bijvoorbeeld door onbenutte bronnen van particulier kapitaal aan te boren en de noteringsregels te vereenvoudigen;
 • betere voorwaarden scheppen om innovatoren in staat te stellen met behulp van testomgevingen voor regelgeving met nieuwe ideeën te experimenteren;
 • helpen om “regionale innovatiezones” tot stand te brengen, die zullen zorgen voor een sterkere positie en betere onderlinge verbinding van innovatie-actoren in heel Europa, ook in achtergebleven regio's;
 • ervoor zorgen dat talent in Europa wordt aangetrokken en ook voor Europa behouden blijft, bijvoorbeeld door één miljoen talenten op deeptech-gebied op te leiden, vrouwelijke innovatoren sterker te ondersteunen en te voorzien in innovatieve aandelenopties voor werknemers van start-ups;
 • het beleidskader verbeteren dankzij duidelijkere terminologie, indicatoren en gegevensreeksen, alsook door de verlening van beleidsondersteuning aan de lidstaten.

De nieuwe Europese innovatieagenda omvat 25 specifieke acties in het kader van vijf vlaggenschipinitiatieven:

 • de financiering van scale-ups zal institutionele en andere particuliere investeerders in Europa mobiliseren om te investeren in en te profiteren van de opschaling van Europese start-ups op deeptech-gebied;
 • het scheppen van mogelijkheden voor innovatie door ruimte te bieden voor experimenten en door overheidsopdrachten in te zetten zal de innovatie vergemakkelijken dankzij betere randvoorwaarden, waaronder experimentele benaderingen van regelgeving (bv. testomgevingen voor regelgeving, proefopstellingen, levende laboratoria en innovatiebevorderende aanbestedingen);
 • de versnelling en versterking van innovatie in Europese innovatie-ecosystemen in de hele EU zal de totstandbrenging van regionale innovatiezones ondersteunen en de lidstaten en regio's helpen ten minste 10 miljard euro ter beschikking te stellen voor concrete interregionale innovatieprojecten, ook op het gebied van deeptech-innovatie voor de belangrijkste prioriteiten van de EU. Tegelijkertijd zullen de lidstaten ook worden ondersteund bij het bevorderen van innovatie in alle regio's, door middel van een geïntegreerde inzet van het cohesiebeleid en de instrumenten van Horizon Europa;
 • het stimuleren, aantrekken en behouden van talent op deeptech-gebied zal zorgen voor een doorlopende aanvoer en doorstroming van onmisbaar talent op deeptech-gebied in en naar de EU door middel van een reeks initiatieven, waaronder een regeling voor innovatiestages voor start-ups en scale-ups, een EU-talentenpool om start-ups en innovatieve bedrijven te helpen bij het vinden van talenten buiten de EU, een regeling voor vrouwelijk ondernemerschap en leiderschap, alsook een baanbrekend initiatief op het gebied van aandelenopties voor werknemers van start-ups;
 • de verbetering van instrumenten voor beleidsontwikkeling zal een sleutelelement vormen bij de ontwikkeling en het gebruik van robuuste, vergelijkbare gegevensreeksen en gemeenschappelijke definities (start-ups, scale-ups) die als input kunnen dienen voor beleid op alle niveaus en in de hele EU, en zal zorgen voor een betere beleidscoördinatie op Europees niveau via het forum van de Europese Innovatieraad.

Bron en meer informatie

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Meer nieuws

 • België stevig op 5de plaats in European Innovation Scoreboard 2022

  26 september 2022

  Jarenlange gezamenlijke inspanningen van kennisinstellingen, bedrijven én overheden lonen: België blijft in 2022 in de kopgroep ‘innovatieleiders’ binnen de EU, op een 5de plaats binnen de Europese Unie, voorafgegaan door Zweden, Finland, Denemarken en Nederland. Dat blijkt uit het net verschenen European Innovation Scoreboard 2022.

 • Europese Commissie presenteert nieuw noodinstrument voor eengemaakte markt

  Europese Commissie presenteert nieuw noodinstrument voor eengemaakte markt

  26 september 2022

  De Europese Commissie heeft een instrument klaar dat in crisissituaties kan ingezet worden om de beschikbaarheid van essentiële goederen en diensten te beschermen. Bij noodsituaties zal de Commissie aan bedrijven kunnen vragen op voorrang te krijgen bij de levering van bepaalde producten.

 • Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en PMV kiest resoluut voor verduurzaming en transparantie

  24 september 2022

  De Vlaamse Regering heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de autonome investeringsmaatschappij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor de komende vijf jaar goedgekeurd. PMV neemt een centrale rol op in het Vlaams economisch overheidsinstrumentarium. Centraal in de nieuwe overeenkomst staat de sterke focus op verduurzaming van het economisch weefsel, de rol van PMV in het kader van de klimaattransitie en op rapportering en transparantie naar de buitenwereld en met name het Vlaams Parlement toe.

 • EU-nieuws deze week | 19 - 23 september 2022

  23 september 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • State of the Union Europees Commissievoorzitter von der Leyen

  'State of the Union' Europees Commissievoorzitter von der Leyen

  19 september 2022

  Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hield vorige week haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. We focussen ons even op een aantal elementen uit de toespraak die voor ons eigen EWI-perspectief van belang zijn.