18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

Filter items
Nieuws
25 november 2022

Vlaanderen wil het verbruik van materialen en de broeikasuitstoot tegen 2030 drastisch verminderen. Daarmee schaart deze Vlaamse Regering zich voluit achter de Europese Green Deal. Op vraag van minister van Innovatie Jo Brouns kende de regering 18,4 miljoen euro steun toe via de relancemiddelen. Binnen de oproep Living Labs ondersteunt VLAIO hiermee 22 baanbrekende circulaire projecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.

VLAIO lanceerde begin 2022 een oproep voor ‘Living Labs’: projecten die een systeemdoorbraak ondersteunen naar een circulaire maakindustrie.

Het doel van een living lab is niet zozeer om onderzoek te doen, maar wel om door een intense samenwerking tussen zoveel mogelijk partijen doorbraken te realiseren op het niveau van waardeketens en ecosystemen. Hiervoor zijn geen kant-en-klare oplossingen beschikbaar. Dit vergt een systemische aanpak en verandering met verregaande impact op zowel organisatorisch, sociaal-cultureel en technologisch vlak.

In de 22 geselecteerde living labs zal gedurende drie jaar intensief samengewerkt worden tussen de partners en met andere actoren in de waardeketen. Oplossingen die hieruit voortkomen, dienen zichtbaar en meetbaar te zijn.

De opgedane kennis en ervaring worden breed gedeeld om andere ondernemingen en organisaties de tools en kennis te geven om dezelfde circulaire omslag te maken.

Onder leiding van VLAIO zullen sectoren breed aangesproken worden over de opgedane kennis om zo de opgedane kennis en innovatietechnieken verder te verspreiden.

(persbericht onderaan te downloaden)

>> Website VLAIO 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (24 november 2022)

  24 november 2022

  Vraag om uitleg over het leren investeren in crypto via de kmo-portefeuille en over de middelen voor Vlaanderen uit de Brexit Adjustment Reserve en de aanmeldingen daarvoor.

 • 250 jaar Academie

  250 jaar Academie

  21 november 2022

  Woensdag 16 november 2022 vond in aanwezigheid van de Koning in Brussel, in de Bozar, de plechtige viering plaats door De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique van de oprichting van de Keizerlijke en Koninklijke Academie van Wetenschappen en Letteren van Brussel in 1772.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 november 2022)

  18 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit transitiepremie: uitbreiding tot niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden en kapitaalverhoging LRM voor de realisatie van het product ‘doorbraak-kapitaal’ voor duurzame energietransitie. 

 • EU-nieuws deze week | 14 - 18 november '22

  18 november 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaanderen legt modaliteiten vast van jobbonus plus en transitiepremie

  18 november 2022

  Op de jaarlijkse Dag van de Ondernemer, die al voor het negende jaar op rij georganiseerd wordt, heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Werk en Economie Jo Brouns haar goedkeuring gegeven aan de ‘jobbonus plus’ en de uitbreiding van de ‘transitiepremie’. Met deze maatregelen wil minister Brouns Vlamingen stimuleren om de stap naar ondernemerschap te zetten.