Voorbije evenementen

Filter op jaar

Filter items
Evenement
evenement: 
5 december 2012

In samenwerking met de POD Wetenschapsbeleid organiseert het departement EWI een workshop om financieringsorganisaties van onderzoek binnen de Belgische context ervaringen te laten uitwisselen over het gebruik van classificaties voor O&O-monitoring. De verschillende sprekers op deze workshop snijden twee thema’s aan en zullen spreken over technologiedomeinen enerzijds en wetenschapsdomeinen anderzijds. Aansluitend op dit tweeluik wordt er verder over het thema gereflecteerd en gedebatteerd in een paneldiscussie.

Evenement
evenement: 
28 november 2012

Om de transitie naar de bio-economie in Vlaanderen te verwezenlijken is een coherente strategie nodig met beleidskeuzes die gebaseerd zijn op de troeven waarover Vlaanderen reeds beschikt. Hoe kunnen we in Vlaanderen onze goede uitgangspositie met een hoog kennispotentieel, een sterke chemische, energie- en agrovoedingsindustrie, een intensieve land- en tuinbouw, en een efficiënt afvalbeheer, optimaal inzetten in de omschakeling naar een duurzame bio-economie?

Evenement
evenement: 
14 november 2012

Het Departement EWI start de lancering van het KET-Platform Vlaanderen met een EWI-focus. Tijdens deze open workshop nodigen we alle stakeholders uit om samen na te gaan hoe Vlaanderen zich best positioneert t.o.v. de sleuteltechnologieën van Horizon 2020.

Evenement
evenement: 
13 november 2012

Bij de evaluatie van de tweede en de voorbereidingen voor de derde generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant onderzoek kwam er een uitdrukkelijke vraag van de verschillende actoren dat het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) de draad van de Steunpuntenforums opnieuw zou oppikken.

Evenement
evenement: 
26 september 2012

Met deze workshop wil het Departement EWI de discussie over en de samenwerking rond een consistent meet- en evaluatiekader voor een transformatiebeleid mee vorm geven.

Evenement
evenement: 
22 juni 2012

Een toekomst buiten de academische wereld is een volwaardige optie voor doctoraatshouders. De ervaring leert dat gedoctoreerden hun weg vinden in diverse professionele sectoren buiten de universiteit (industrie, overheid, NGO…), op voorwaarde dat zij, zoals andere jonge professionals, naast specifieke expertise ook algemene persoonlijke vaardigheden ontwikkelen.

Evenement
evenement: 
27 april 2012

We plannen een Rondetafel waar sociaal ondernemerschap en brede ondersteunende sociale innovatie verder in het debat wordt gebracht. We willen tijdens deze Rondetafel met representatieve stakeholders van gedachten wisselen over de focus en de randvoorwaarden van beide aspecten van sociale innovatie.

Evenement
evenement: 
13 maart 2012

COST is ondertussen aan zijn 12de oproep toe. De deadline voor het indienen van “outline proposals” is 30 maart 2012 (eerste ronde). De geselecteerde acties uit de eerste ronde dienen een volledig voorstel uit te werken tegen 27 juli 2012 (tweede ronde). Meer informatie aangaande de oproep kan u vinden op de COST-website: http://www.cost.esf.org/participate/open_call.

Evenement
evenement: 
14 februari 2012

IFEST (Flanders expo, 14 t.e.m. 16 februari 2012) is een B2B-event waar professionals uit het bedrijfsleven en de overheid groene inspiratie kunnen opdoen bij de exposanten en tijdens de seminars. 

Evenement
evenement: 
9 januari 2012

Het Vlaams platform voor Europese programma's, kortweg EU-Platform, is een partnerschap tussen overheids- en andere actoren in Vlaanderen, op het vlak van onderzoek, (technologische) ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Dit platform heeft als doel de Vlaamse betrokkenheid en standpuntbepaling in het Europese O&O&I-beleid evenals de Vlaamse deelname aan de Europese O&O&I-programma's te optimaliseren.

X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.